Izolace zdiva

Na základě obhlídky objektu a měření vlhkosti dokážeme určit metodu, která bude účinná pro odstranění vlhnutí.

Nejčastější příčina vlhnutí je nefunkční stará izolace, kterou je třeba nahradit novou kvalitnější izolací. Vlhnoucí nebo vlhké zdivo je velkým problémem jak prostorů pro bydlení, tak i prostorů určených pro komerční užití.

Pobyt v těchto prostorách je zdraví škodlivý, je neestetický a poškozuje nábytek a zařízení v blízkosti stěn.

Prí rozsáhlejších rekonstrukcích kde není možné napojení plošné izolace podlahy  na dlouhodobě funkční izolaci ve zdech, DOPORUČUJI PODŘEZÁNÍ ZDIVA, a tak vytvoření izolace nové, na kterou lze účinně napojit ostatní izolace. Vložení nových izolací je jednoznačně nejúčinější a osvědčenou metodou jak zastavit vzlínající vlhkost. Úspora na neprovedení kvalitních izolací se v budoucnu prodraží, když začne zrekonstruovaný dům vlhnout.

 METODY VLOŽENÍ NOVÉ IZOLACE:

Pokud vlhnutí přichází od základů – izolace jsou již staré nebo zcela chybí.
Podřezáním nebo šachovnicovým vybouráním zdiva a vložením nové kvalitní izolace se zamezí dalšímu vlhnutí zdiva, a to začne následně vysychat.

PODŘEZÁNÍ ŘETĚZOVOU PILOU:

je vhodné pro cihlové zdivo, kotovici a jiné zdivo s průběžnou spárou. Metoda je rozdělena na následující fáze:

 1. Obnažení zdiva (tj. odsekání omítky, obkladů nebo odstranění jiného obložení v místě řezu)
 2. Prořezání zdiva do hloubky a následné vodorovné řezání cca 50 – 70cm
 3. Pročištění a vyrovnání plochy spáry
 4. Vložení izolace (PE – fólie 2mm), tato fólie s vysokou životností je 100% účinná proti vlhkosti, je odolná proti invertním vlivům a různým solím obsaženým ve vlhkém zdivu, které dokážou narušit i nerezové plechy používané k izolacím.
 5. Zaklínování statickými klíny v různých tloušťkách
 6. Dále se tento postup opakuje (viz. bod 1)
 7. Vyplňování spáry cementovou směsí probíhá průběžně
 8. Rozpadající zdivo se průběžně mění za nové

ŠACHOVNICOVÉ VYBOURÁVÁNÍÍ:

je určené pro zdi, kde je zdivo značně narušené a je potřeba ho nahradit novým (výměna zdiva). Metoda je taky vhodná pro zdivo smíšené. Jedná se o podobný postup jako u podřezání. Vybourá se otvor, povrch se vyrovná, položí se izolace a vybourané zdivo se dozdí. Po vytvrdnutí malty se postup opakuje ve vynechaných částech.

Provádíme také CHEMICKÉ INJEKTÁŽE, které lze provést v cihlovém, smíšeném i jiném zdivu. Tuto metodu používáme spíše jen v případech, kdy není možné podřezání zdiva. Provádí se vrtáním šikmých vrtů a postupným napouštěním zdiva (ve třech fázích) speciálním roztokem, který ve zdivu reaguje a vytváří v něm vrstvu odolnou proti prostupu vlhkosti. Otvory lze uzavřít zapravením sanační omítkou nebo můžeme na vrtané otvory  instalovat difuzní (odvětrávací) lištu pro zajištění odvětrání zdiva.

METODY ODVĚTRÁNÍ ZDIVA:

ODVĚTRÁVACÍ (difuzní) LIŠTY - instalujeme difuzní lišty na povrch zdiva (interiérové i exteriérové). V interiéru dobře brání přechodu vlhkosti z podlahy do stěn, v exteriéru odvádí vlhkost, která je uzavřena pod izolací , efektivní metoda ve spojení s chemickou injektáží. Součástí instalace je zednické zapravení.

ODVĚTRÁNÍ SKRYTÉ V PODLAZE - instalujeme odvětrávací systémy, které jsou skryté pod podlahou a pomáhají bránit přechodu vlhkosti do stěn. Vhodné jako podpora dodatečných izolací, zejména pri výskytu vysoké vlhkosti pod objektem.

DRENÁŽE – SVISLÉ IZOLACE - provádíme svislé izolace konstrukcí pod úrovní terénu. Výkopy, opravy konstrukcí, penetrace, natavení asfaltových pásů, roztažení nopové fólie – zakončení lištou na omítce, uložení drenážní trubky do kulatého štěrku a geotextilie, zásyp kulatým štěrkem.

Vlhké zdivo s sebou přináší mnoho negativ (například):

 • vlhké mapy na omítkách
 • plísně
 • postupný rozpad omítek a zdiva
 • zásadní snížení tepelně-izolačních schopností stěn
 • nevratné chemické změny ve zdivu